Семинарът ни за месец май е продължение на празника Петдесятница и, разбира се, ще бъде на тема „Святия Дух“.  В църквата ни в Хасково ще се проведат 4 събрания в продължение на 3 дни. Участник в семинара е нашият приятел от Църква „Мараната“ Аместердам – Филип Хабес.