Ако се храниш от нашето служение, можеш да ни подкрепяш финансово дори без да ходиш до банката.

Използвай PayPal и го направи през картата си тук!
Ако пък имаш интернет или мобилно банкиране, сметката ни е:

BIC: CECBBGSF IBAN: BG18 CECB 9790 10F8 8047 00

Християнска църква „Реформация“ град Хасково, ЦКБ АД клон Хасково