Днес е денят, който Бог сътвори, за да се радваме и веселим в Него!

На 05.03.2017 г Велизар и Теодора Пеневи получиха своя духовен сан – ПРОПОВЕДНИК. Всички ние сме много щастливи да видим и присъстваме на това събитие, тъй като през годините сме били свидетели на проявяването на дарбите в тях, на тяхното служение, смирение, на покорността и любовта им към Бог и всички нас. Пожелаваме им стиховете, които заръча Павел на Тимотей и очакваме да бъдем свидетели на Божиите чудеса през тях.

И понеже Бог обича да празнуваме, Той днес ни даде и още поводи: едно огнено Слово, мощно хваление, представяне на малко бебенце пред Него, бяхме участници в Господна трапеза, имахме скъпи гости от Северна България, от Свиленград и от околните ни църкви.

Всички се вълнувахме и радвахме заедно, като едно истинско семейство, което и сме, обединени от Божията любов и посвещението ни на Него!