Говорихме си заедно за християнина, който е дисциплиниран, надежден и организиран. Той следи себе си и има отчетност, разпознава слабостите си и работи върху тях, изгражда правилните навици, мечтае и си поставя цели според Божията воля и чрез Неговата благодат. Ние носим отговорност как прекарваме времето си, как използваме ресурсите си. Ние сме отговорни за личния си растеж и мотивация. Имахме един чудесен женски семинар със специалното участие на един малък мъж.