Всяка неделя нашите педагози и деца от всякакви възрасти се забавляват, общуват, играят, рисуват, пеят и се учат да ходят в Божия път. Използването на интерактивни методи на преподаване и мултимедийни презентации прави обучението атрактивно и завладяващо за децата.

Ние вярваме, че децата са безценен Божи дар в нашия живот и смятаме, че е изключително важно да изградим в тях вяра, достойнство и истински християнски ценности, да им помогнем да преодоляват страховете и трудностите си, да ги научим да почитат и обичат, и да бъдат отговорни. В този свят на модерни „ценности”, толерантност и всякакви пагубни удоволствия, християнката вяра е светлината, която искаме да им покажем, за да изберат добрия път в живота.

Живеем във време на духовен вакуум. Подрастващите трудно намират хравствени ориентири. Нуждаят се от морални граници, които да пунктират живота им, за да могат ясно да разграничат добро от зло.

Целта на Неделното училище е децата да бъдат приобщени към непреходните нравствени ценности на християнския морал. Чрез запознаване с текстове от Библията и осмисляне на нравствените посления, у децата се формират умения за изграждане на позиция и справяне с трудни житейски ситуации.

Исус казва: „Оставете децата да дойдат при Мен!”, затова всички са добре дошли в нашето неделно училище напълно безплатно, независимо дали техните родители посещават църквата или не. Ако имаш дете, внуче, приятели и съседи с деца, покани ги. Очакваме ви и се молим Бог да работи в нашия град и да ни благославя!

Неделно училище Хасково – главен учител Ивилина Банева
Адрес: бул. „Стефан Стамболов“ №8, ет. 2, над магазина за шевни машини
Всяка неделя от 10:00

Неделно училище Харманли – главен учител Румяна Сурталева
Адрес: ул. „Балкан“ (Клуба на 3-ти квартал)
Всяка неделя от 16:00

Неделно училище Любимец – главен учител Михаил Мирчев
Адрес: площад „3-ти март“ , в сградата на РПК
Всяка събота от 10:00