Нашият приятел Филип Хабес от църква „Мараната“ Амстердам с Божията помощ ни гостува отново от 28.08 до 01.09.2016 година в църквите ни в Хасково, Харманли и Любимец.

Всяка вечер хора се спасяваха и предаваха живота си на Исус, получихме изцерения и освобождения и чувствахме мощното Божие присъствие. Сега е спасително време! Радвахме се и плакахме заедно!
Благодарим Ти, Господи, за това прекрасно време!