Ние вярваме, че Бог работи в и чрез нашите взаимоотношения, затова отделяме специално време за тях. Стремим се да изграждаме взаимоотношения на доверие, които да прославят Бога и да ни променят по Неговия образ. Искаме всеки наш член и посетител да има възможността да расте чрез съветване. Проблемите, с които се бориш не са ни безразлични и искаме да ти помогнем. Затова лидерите в нашата църква провеждат индивидуални срещи с всеки, който желае да има наставник, съветник и духовен приятел. Ако имаш нужда от това, моля свържи се с нас.