Ние мечатем всеки човек в нашата църква да бъде поклонник и истински посветен ученик!

Имаме силен глад и жажда да се гмуркаме в дълбочините на Словото и да обновяваме умовете си, стремейки се към Христовия образ!

Ние сме изследователи по пътя към Истината!

Искаме съвършената Божия воля за всеки един от нас като индивид и за църковните ни общества като цяло.

Имаме специално водителство да се събираме всеки петък от 18:00 ч.

По този начин имаме време да „смелим“ през следващите 2 почивни дни всички скъпоценности, които Бог излива върху нас през тези часове на Училище „Реформация“.

Призоваваме те: Не се задоволявай с неделното богослужение!

Предизвикваме те: идвай на училище и виж какви неща ще започне Бог да прави в живота ти!