Екип „Благовестие“ и Илия Миланов ще послужат със свидетелства за Божията сила и молитви за изцерение!