[V1]
Господ говори на Авраам, когато бе в земята Ханаан.
От бури изведох те за да ти дам в наследство вечно Ханаан.
[V2]
Земята, земята наследство от баща,
Уверено ще крачим в нея ний
Земята земята Бог ни обеща, заветът Му не ще се промени /2
[V3]
Със хищни птици и със страшен мрак,
Аврам се бори за да види как:
Със огън Господ му се обеща че на потомството му дава таз земя.