[V1]
О, КАК БЛЕСТИ ЛИЦЕТО ТИ!
ГОСПОДИ СЛАВЕН СИ,ТОЛКОВА СЛАВЕН СИ!
ОЧИТЕ ТИ СА ОГНЕНИ!
ГОСПОДИ, СЛАВЕН СИ, ТОЛКОВА СЛАВЕН СИ!
[C]
ЦАР НА СЛАВА,ТЕБ ЩЕ ХВАЛЯ/4
[V2]
С ГЛАС НА ХИЛЯДИ ВОДИ!
ГОСПОДИ СИЛЕН СИ, ТОЛКОВА МОЩЕН СИ!
ЗВЕЗДИТЕ СА В РЪКАТА ТИ!
ТОЛКОВА СИЛЕН СИ, ТОЛКОВА МОЩЕН СИ!