[V1]
Отдаваме Ти почит, чест и слава
Издигаме ръце към Теб,
Обичаме Те, Татко наш!
[C]
Велик си Ти,
Чудеса извършваш Ти!
Няма никой като Теб,
Няма никой като Теб!