Слава/3/ на Христа!/2/
Ти си чудесен и достоен за хвала
там, на Твоя трон! Принасяме
Ти жертва на хвала пред святия Ти трон.