Успешен молитвен живот!
Победи объркването и стани победоносен!
Провалът и как да го преодолеем?
Най – важната личност!
Бърз достъп до четвъртото измерение!
Задължителни неща за успешен християнски живот!
Благодатта и пътя към нея!
Изморен съм от усилия…
Как да преживея чудо?
Как да имам сила? (Като познавам божията любов)
2 Кор. 13:14
Искам живота ми да се преобърне и промени!
Как да вляза в пълното си наследство? (Чрез общението със Святия Дух 10:00 мин.)
Най – голямата тайна! (Бог е достъпен с възкресенската си сила 24 часа)
Увереност!
Как да получавам благословения от Бог? (Чрез увереност от Бог)
Как да побеждавам дявола? (Като стоя при нозете на Исус. Като имам общение със Святия Дух)
Как да се справя със всичко, пред което се изправям?
Как алкохолик и наркоман да намерят сили?
Отговор за проблемите ми!
Върни се при Бог! …
Хладък съм и съм се отдалечил от Бог!
Пост!
Как да побеждавам?
Как да постя?
Матей 4 – за поста
Правилен пост и сила за него!
Съживление. Как да имам съживление? – молитва, пост и святост!
Кое ми помага да постя? ( Чрез скръб по Бог)
Как да се развивам?
Как да развият духовните ми сетива?
Свръхестествено оръжие – постът.
Как да постя балансирано?