Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

подобни ли са християнството и хуманизма
християнина е един човек, който се опитва да бъде добър и да върши добри неща, за да отиде в Рая?
фалшиви християни, които всъщност са хуманисти
опасностите от хуманизма
изпитвам сърцето си
хуманизма в църквата
Какво проповядва хуманизма?
дълбоко в себе си същността на човека е добро
лошо ли е да вярваш в доброто
ех, какъв добър човек
какъв е този Бог, Който ще прати добрия човек в ада?
човек, изобличен за грях
безобидна идея
противоположно на Божието Слово
хуманизъм или сатанизъм
живее ли доброто в човека?
може ли човек да прекрати страданието и да направи по-добър свят
прави добро заради самото добро
самозалъгване
теглен към зло
определям морала
кой е законодател
възвишено и саможертвено, а всъщност егоистично
подхранвам егото си
опиянен от наркотика на доброто
поддържам идеологията
аз съм значим, аз съм спасител
опасността да остана с непроменено сърце
закоравяване и подхранване на значимостта ми
добър човек, който се самоусъвършенства
защо толкова лесно намира почва
истината боли
искаме красива истина
християни с хуманистични идеи
добри хора, тръгнали по лош път
несъвместимо с библейската истина
попаднал в лоши обстоятелства, притиснат да сгреши
как действа християнина хуманист
мога ли да отида на Сватбата с мръсна дрипа
дрипата ми не е зле, просто има нужда от малко подобрения
кръпки, които се отдират
само Домакинът на сватбата дава нови бели и чисти дрехи
цената на дрехата
не искам да се отрека от себе си
харесват ми хубавите проповеди и морала
църквата вече не вярва в добротата ми
тръгвам си наскърбен, защото не вярвам, че имам греховност
наричаме се един-друг добър
аз заслужавам вечен живот
Църквата не е средище за душевно развитие, а за духовна трансформация
Христос не Е морален Учител
Защо дойде Командира на Божията армия и защо не е на моя страна?
Исус Навин и Исус Христос
не дойдох да те обогатя
ще се присъединиш ли към Моята армия?
Без Божията благодат и милост съм за ада
Какво е преживял Павел
Не новородени хора в църквата
Истинско и дълбоко очистване
Отговорен съм за това, което слушам
Църквата – знак към Бога
Тествай ме
Нямам резултати в Бог
Плод, който принасяме и помазание, което се вижда
Скъпоценност ли са за мен духовните неща
Готов ли си да дадеш всичко
На живот и смърт
Бог Е във възможност да направи всичко
Стига думи
Купувай истината и не я продавай
Няма значение какво ще ти струва истината