[V1]
Реката на Бог ме кара да танцувам
реката на Бог изпълва ни със смях
реката на Бог изпълва ни със радост
и радваме се че реката е тук

[V2]
В планината реката тече
освежава всичко навсякъде
през поляни и през нивя
реката се спуска ето тука е тя
[V3]
Реката на Бог от живот гъмжи
и който я пипне ще се съживи
и който отиде край речния бряг
връща се жаден за Господа пак
[V4]
Обичаме там да се качваме
в присъствието да влизаме
покрай реката да тичаме с танц
със смях и с хваления за Сина