На 28.01.2018 под водителството на Святия Дух, в ХЦ „Реформация“ Хасково, нашите проповедници Велизар и Теодора Пеневи бяха ръкоположени в презвитерски сан. Радваме се, че Бог ни благославя с млади и целеустремени служители, които ежедневно полагат живота си за Божието царство и безкомпромисно раздават себе си за Него. Благодарим им за посвещението, грижата и покорството им към призива, но най-вече благодарим на Бог за тях, защото както каза презвитер Велизар Пенев: „Всичко в живота ни се дължи единствено и само на Божията милост и благодат, която работи в нас, затова се прекланям пред Неговия сувернитет.“