В ХЦ „Реформация“ Хасково преживяхме един чудесен празник на деня на Възкресение. Освен проповедта на п-р Антон Пенев, гледахме един проект на младежите на църквата, които пресъздадоха библейската сцена на откриването на празния гроб, реакцията на учениците и силно въздействащата реч на апостол Петър от Деяния на апостолите. На края всички запазихме в сърцата си посланието „От тук нататък СИ ТИ“. За десерт най-малките деца ни изпяха темитични песни.

03

03

02

02

01

01

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

27

27

26

26

25

25

24

24

23

23

22

22

21

21

20

20

19

19

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

45

45

44

44

43

43

42

42

41

41

40

40

39

39

38

38

37

37

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59