Днес (28.05.2016 г.) пропътувахме много километри, но си заслужаваше да бъдем в Божието присъствие заедно, Севера и Юга (България). Над 100 вярващи от с. Търнак, Бяла Слатина, Плевен и Кнежа хвалихме Бог, слушахме словото Му и се молихме за изцерение и освобождение. Имахме благословено време, в което няколко души приеха Исус Христос за свой Господ и Спасител. Бог съживява България!

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17