Новороден на Рождество – празнични събития в ХЦ „Реформация“